Kø av folk som vil bruke stupetårnet

http://www.h-a.no/nyhet/ko-av-folk-som-vil-bruke-stupetaarnet